Danh mục hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế suất thuế giá trị gia tăng

PHỤ LỤC I – DANH MỤC HÀNG HÓA, DỊCH VỤ KHÔNG ĐƯỢC GIẢM THUẾ SUẤT [...]

Danh mục hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt không được giảm thuế giá trị gia tăng

PHỤ LỤC II – DANH MỤC HÀNG HÓA, DỊCH VỤ CHỊU THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC [...]

Hàng hóa không được giảm thuế giá trị gia tăng chưa chi tiết theo mã HS

PHỤ LỤC 4 – HÀNG HÓA KHÔNG ĐƯỢC GIẢM THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG CHƯA [...]

6 Quy tắc tổng quát xnk áp mã Hs code

Phụ lục II – SÁU QUY TẮC TỔNG QUÁT Giải thích việc phân loại hàng [...]

Mã hs code biểu thuế XNK thiết bị công nghiệp mới nhất 2024

HS Code là mã phân loại của hàng hóa được quốc tế quy chuẩn, dùng [...]

THÔNG TIN Mã HS 40169390 Vòng đệm bằng cao su

THÔNG TIN Mã HS code 40169390 Phần VII: PLASTIC VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG PLASTIC; [...]

THÔNG TIN MÃ HS 84836000 Ly hợp và khớp nối trục

Mã HS code 84836000 Ly hợp và khớp nối trục, Trục truyền động (kể cả [...]

Fix lỗi dữ liệu có cấu trúc cho website khopnoitrucmotor

Hướng dẫn Khắc Phục Lỗi Phải chỉ định “offers”, “review” hoặc “aggregateRating” trong GSC

Tro xỉ của nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 làm vật liệu xây dựng

Mặc dù tro xỉ của nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 có chất lượng [...]

Trăn Gấm quý hiếm bò vào trường học

Trăn Gấm quý hiếm bò vào trường học. Sáng 23/9, Chi cục Kiểm lâm TP [...]