Showing all 23 results

Standard Locking Devices – Internal Locking Assemblies
Thiết Bị khóa trục Khóa Tiêu Chuẩn Bên Trong thiết bị.
Còn được gọi là bộ kẹp, cụm khóa bên trong gắn bên trong trung tâm. Khi các vít được siết chặt, lực hướng tâm cao tạo ra sự ăn khớp có giao thoa, là kết nối không có phản ứng ngược giữa trục và trục.