Phốt chặn dầu TG/TC, Phốt dầu svks

XEM GIÁ 0797.620.586