Showing the single result

Khớp nối cứng là khớp nối trục chặt liên kết cố định 02 trục lại với nhau, không có sai lệch. Khớp nối trục cứng có kết cấu đơn giản, moment lớn, giá thành rẻ