Showing the single result

Khớp nối từ hay Magnetic coupling là một thành phần truyền mô-men xoắn từ trục này sang trục khác bằng cách sử dụng từ trường, thay vì kết nối cơ học vật lý