Showing the single result

Khớp nối từ hay Magnetic coupling là một thành phần truyền mô-men xoắn từ trục này sang trục khác bằng cách sử dụng từ trường, khớp nối từ tính thay vì kết nối cơ học vật lý

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.