Showing all 3 results

Khớp nối xích là dạng khớp nối có 2 bánh răng (bánh nhông) liên kết với nhau nhờ xích đôi. Tương tự khớp nối răng, khớp nối xích cho moment lớn và bù lệch trục