Cao su khớp nối bu lông FCL

Xuất xứ: KOREA, JAPAN, China, Taiwan

Cao Su Khớp Nối FCL F1, #1, 9x18x14 mm
Cao Su Khớp Nối FCL F2, #2, 12x22x16 mm
Cao Su Khớp Nối FCL F3, #3, 16x31x18 mm
Cao Su Khớp Nối FCL F4, #4, 22.4x40x22.4 mm
Cao Su Khớp Nối FCL F5, #5, 28x50x28 mm
Cao Su Khớp Nối FCL F6, #6, 31.5x56x40 mm
Cao Su Khớp Nối FCL F8, #8, 40x71x56 mm

XEM GIÁ 0797.620.586