Bu lông khớp nối cao su FCL #3 16 x 31 x 18 mm

Xuất xứ: JAPAN, KOREA, China, Taiwan

  • Kích thước bu lông M12x64 bao gồm bu lông đai ốc FCL #3
  • Kích thước cao su 16x31x18 mm FCL F3, NBR


Mua hàng trên:

                  

            

XEM GIÁ ĐẠI LÝ 0797.620.586
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.