Tài liệu khớp nối

bảng tra khớp nối

Dựa vào kích thước gia công lỗ trục và moment của khớp nối, tùy vào yêu cầu sử dụng và công suất, tốc độ đầu ra chúng, ta có bảng chọn khớp nối theo các thương hiệu bên dưới.

Chon khop noi Rotex cho motor
Rotex
Chon khop noi N-EUPEX cho motor
N-EUPEX
Chon khop noi Bowex cho motor
BOWEX
Chon khop noi Poly-Norm cho motor
Poly Norm
Chon khop noi HRC cho motor
HRC
Chon khop noi Poly cho motor
POLY
Chon khop noi thuy luc Fludex cho motor
Fludex
Chon khop noi thuy luc transfluid cho motor
Transfluid
Chon khop noi thuy luc westcar cho motor
Rotofluid
Quy cách gia công lỗ trục
Bore lỗ

bản vẽ khớp nối

Lấy bản vẽ DXF và bản vẽ chi tiết theo lỗ trục của khớp nối theo link này.

Online-Tools-shaft-coupling-khopnoitrucmotor.com

KTR - Germany

Flender - Germany

Chúng tôi đang cập nhật các thương hiệu khác: JAC, KCP, HUCO, Magnaloy, RENK, Voith, WICHMANN, Falk Steelflex, R+W Couplings, Miki Pulley, Spidex, HYDAC, Transfluid Srl, Premium-transmission, Tsubaki, KWD, HBE – Softex, Ringfeder, Tschan, Gerwah, Ecoloc, NBK, KBK- Antriebstechnik, PT couplings, SIT Spa (Trasco, Sitex…) và sẽ update trong thời gian sớm nhất.