Tài liệu khớp nối

KTR - Germany

Tb Woods - USA

HRC - China

JAC - Korea

YOX - China

Conductix-Wampfler - France

Minh Quân - Vietnam

Kasin - China

Rathi - Lovejoy

Flender - Germany

Rexnord - UK

Ringspann - Germany

KCP -Korea

NBK - Japan

Duri - Korea

CHC - Taiwan

Tài liệu khóa trục

bản vẽ khớp nối

Lấy bản vẽ DXF và bản vẽ chi tiết theo lỗ trục của khớp nối theo link này.

Online-Tools-shaft-coupling-khopnoitrucmotor.com

KTR - Germany

Flender - Germany

bản vẽ autocad

KTR - Germany

Flender - Germany

bảng tra khớp nối

Dựa vào kích thước gia công lỗ trục và moment của khớp nối, tùy vào yêu cầu sử dụng và công suất, tốc độ đầu ra chúng, ta có bảng chọn khớp nối theo các thương hiệu bên dưới.

Chon khop noi Rotex cho motor
Rotex
Chon khop noi N-EUPEX cho motor
N-EUPEX
Chon khop noi Bowex cho motor
BOWEX
Chon khop noi Poly-Norm cho motor
Poly Norm
Chon khop noi HRC cho motor
HRC
Chon khop noi Poly cho motor
POLY
Chon khop noi thuy luc Fludex cho motor
Fludex
Chon khop noi thuy luc transfluid cho motor
Transfluid
Chon khop noi thuy luc westcar cho motor
Rotofluid
Quy cách gia công lỗ trục
Bore lỗ

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

Icon shaft coupling     KHỚP NỐI TRỤC

KTR - Germany

Khớp nối Rotex
 1. Assembly-instructions-khop-noi-rotex-ktr-couplings.pdf
 2. Assembly-instructions-khop-noi-rotex-AFN-BFN-CFN-DFN-ktr-couplings.pdf
 3. Assembly-instructions-khop-noi-rotex-AFN-SB-ktr-couplings.pdf
 4. Assembly-instructions-khop-noi-rotex-AH-ktr-couplings.pdf
 5. Assembly-instructions-khop-noi-rotex-BKN-ktr-couplings.pdf
 6. Assembly-instructions-khop-noi-rotex-BTAN-SBTAN-ktr-couplings.pdf
 7. Assembly-instructions-khop-noi-rotex-SD-ktr-couplings.pdf
 8. Assembly-instructions-khop-noi-rotex-SH-ktr-couplings.pdf
 9. Assembly-instructions-khop-noi-rotex-ZR-ktr-couplings.pdf
 10. Assembly-instructions-khop-noi-rotex-ZRS-ktr-couplings.pdf
 11. Assembly-instructions-khop-noi-rotex-ZS-DKM-ktr-couplings.pdf
 12. Assembly-instructions-khop-noi-rotex-ZWN-ktr-couplings.pdf
Khớp nối Rotex GS

1. Assembly-instructions-cam-bien-moment-MONITEX-BT-ktr-couplings.pdf

Khớp nối răng BoWex

1. Assembly-instructions-cam-bien-moment-MONITEX-BT-ktr-couplings.pdf

Khớp nối đĩa RADEX-N

1. Assembly-instructions-cam-bien-moment-MONITEX-BT-ktr-couplings.pdf

Khớp nối POLY-NORM

1. Assembly-instructions-cam-bien-moment-MONITEX-BT-ktr-couplings.pdf

Khớp nối REVOLEX

1. Assembly-instructions-cam-bien-moment-MONITEX-BT-ktr-couplings.pdf

Rexnord - USA

Westcar - ITALY

Icon Locking Assemblies     KHỚP KHÓA TRỤC

Chúng tôi đang cập nhật các thương hiệu khác: JAC, KCP, HUCO, Magnaloy, RENK, Voith, WICHMANN, Falk Steelflex, R+W Couplings, Miki Pulley, Spidex, HYDAC, Transfluid Srl, Premium-transmission, Tsubaki, KWD, HBE – Softex, Ringfeder, Tschan, Gerwah, Ecoloc, NBK, KBK- Antriebstechnik, PT couplings, SIT Spa (Trasco, Sitex…) và sẽ update trong thời gian sớm nhất.