Showing all 2 results

Các loại khớp nối hoạt động được nhờ cảm ứng điện từ khi cấp điện, được sử dụng cho các tang cuốn cáp ở cẩu cảng, máy tải than ở nhà máy xi măng, 1 số ở nhà máy thép và nhà máy khai khoáng