Showing the single result

là khớp nối trục chặt liên kết cố định 02 chi tiết lại với nhau, không có sai lệch vị trí tương quan. Khác với các loại khớp nối trục khác, khớp nối cứng không những truyền moment xoắn mà còn có thể truyền moment uốn và lực dọc trục