Bảng giá vỏ nhựa khớp nối răng NL

Xuất xứ China, dạng khớp nối răng vỏ nhựa NL hình ống có răng trong, [...]

Bảng giá giảm chấn khớp nối Bu lông Rupex

Xuất xứ Flender, Cao su khớp nối bu lông Rupex vật liệu NBR 80 Shore [...]

Bảng giá giảm chấn khớp nối Bu lông FCL

Xuất xứ CHINA & JAPAN, Cao su khớp nối bu lông FCL vật liệu NBR [...]

Bảng giá vòng đệm khớp nối Sure Flex

Xuất xứ Tbwoods USA, dạng cao su giảm chấn bánh răng làm từ cao su [...]

Bảng giá vòng đệm khớp nối NM

Xuất xứ China, vật liệu Cao su khớp nối NM làm từ NBR 82 Shore [...]

Bảng giá vòng đệm khớp nối MT

Xuất xứ China, vật liệu Cao su khớp nối MT làm từ PU 92 Shore [...]

Bảng giá vòng đệm khớp nối T Pump

Xuất xứ China, vật liệu cao su khớp nối T 6 cánh làm từ PU [...]

Bảng giá vòng đệm khớp nối CR JAC

Xuất xứ JAC KOREA, khớp nối dạng vấu 3 chấu, vật liệu cao su khớp [...]

Bảng giá vòng đệm khớp nối HRC

Xuất xứ China, vật liệu cao su khớp nối HRC 6 cánh làm từ NBR [...]

Bảng giá vòng đệm khớp nối N-EUPEX

Xuất xứ Flender Germany, cao su chữ H dùng để giảm chấn cho khớp nối [...]