Thanh lý sản phẩm | N-EUPEX, Rupex Flender Coupling

Kính gởi Quý Khách Hàng!

Cảm ơn Quý Khách đã quan tâm đến các sản phẩm thanh lý của Công ty chúng tôi.

Với mục đích luôn làm mới kho hàng, giảm thiểu thời gian lưu kho.

Ban lãnh đạo Công ty Minh Quân thực hiện chính sách thanh lý những sản phẩm lưu kho quá thời hạn 12 tháng với giá ưu đãi từ 20%-50%. Hàng mới 100%, chất lượng ngang tầm sản phẩm mới nhập kho.

Để mua được các sản phẩm bên dưới Quý khách làm theo hướng dẫn mua hàng thanh lý

Danh mục sản phẩm thanh lý gồm:

Cao su giảm chấn khớp nối N-EUPEX A, N-EUPEX B, N-EUPEX H

Giảm chấn N-EUPEX 610, Khop noi Flender Siemens, Cao su chu H
N-EUPEX 160, Khop noi Siemens Flender, Cao su chu H
Giảm chấn N-EUPEX 610, Khop noi Flender Siemens, Cao su chu H
Khớp nối RWN 198, khop noi Flender, Flender coupling, khop noi Rupex

Bộ giảm chấn khớp nối N-EUPEX Size 68
Giá thanh lý: 250,000 VNĐ   >> Mua Ngay >>
Số lượng thanh lý: 01 Bộ (01 bộ = 05 cái)
NSX: Siemens/Flender/Germany
Mã thanh lý: Sale_N-EUPEX-68
Thời gian nhập kho: 07/2020

HẾT HÀNG

Bộ giảm chấn khớp nối N-EUPEX Size 80
Giá thanh lý: 310,000 VNĐ   >> Mua Ngay >>
Số lượng thanh lý: 02 Bộ (01 bộ = 06 cái)
NSX: Siemens/Flender/Germany
Mã thanh lý: Sale_N-EUPEX-80
Thời gian nhập kho: 07/2020

Bộ giảm chấn khớp nối N-EUPEX Size 140
Giá thanh lý: 486,000 VNĐ   >> Mua Ngay >>
Số lượng thanh lý: 10 Bộ (01 bộ = 06 cái)
NSX: Siemens/Flender/Germany
Mã thanh lý: Sale_N-EUPEX-140
Thời gian nhập kho: 07/2020

Bộ giảm chấn khớp nối N-EUPEX Size 160
Giá thanh lý: 663,000 VNĐ   >> Mua Ngay >>
Số lượng thanh lý: 17 Bộ (01 bộ = 07 cái)
NSX: Siemens/Flender/Germany
Mã thanh lý: Sale_N-EUPEX-160
Thời gian nhập kho: 07/2020

Bộ giảm chấn khớp nối N-EUPEX Size 180
Giá thanh lý: 840,000 VNĐ   >> Mua Ngay >>
>> Xem bản vẽ kích thước chi tiết 
Số lượng thanh lý: 12 Bộ (01 bộ = 08 cái)
NSX: Siemens/Flender/Germany
Mã thanh lý: Sale_N-EUPEX-180
Thời gian nhập kho: 07/2020

Bộ giảm chấn khớp nối N-EUPEX Size 200
Giá thanh lý: 928,000 VNĐ   >> Mua Ngay >>
Số lượng thanh lý: 12 Bộ (01 bộ = 08 cái)
NSX: Siemens/Flender/Germany
Mã thanh lý: Sale_N-EUPEX-200
Thời gian nhập kho: 07/2020

Bộ giảm chấn khớp nối N-EUPEX Size 250
Giá thanh lý: 1,720,000 VNĐ   >> Mua Ngay >>
Số lượng thanh lý: 11 Bộ (01 bộ = 08 cái)
NSX: Siemens/Flender/Germany
Mã thanh lý: Sale_N-EUPEX-250
Thời gian nhập kho: 07/2020

Bộ giảm chấn khớp nối N-EUPEX Size 280
Giá thanh lý: 2,340,000 VNĐ   >> Mua Ngay >>
Số lượng thanh lý: 08 Bộ (01 bộ = 08 cái)
NSX: Siemens/Flender/Germany
Mã thanh lý: Sale_N-EUPEX-280
Thời gian nhập kho: 07/2020

Bộ giảm chấn khớp nối N-EUPEX Size 315
Giá thanh lý: 3,090,000 VNĐ   >> Mua Ngay >>
Số lượng thanh lý: 05 Bộ (01 bộ = 09 cái)
NSX: Siemens/Flender/Germany
Mã thanh lý: Sale_N-EUPEX-315
Thời gian nhập kho: 07/2020

Bộ giảm chấn khớp nối N-EUPEX Size 350
Giá thanh lý: 4,920,000 VNĐ   >> Mua Ngay >>
Số lượng thanh lý: 01 Bộ (01 bộ = 09 cái)
NSX: Siemens/Flender/Germany
Mã thanh lý: Sale_N-EUPEX-350
Thời gian nhập kho: 07/2020

Khớp nối N-EUPEX B | Flender – Germany | Xem tài liệu

Giảm chấn N-EUPEX 610, Khop noi Flender Siemens, Cao su chu H
N-EUPEX 160, Khop noi Siemens Flender, Cao su chu H
Giảm chấn N-EUPEX 610, Khop noi Flender Siemens, Cao su chu H
Khớp nối RWN 198, khop noi Flender, Flender coupling, khop noi Rupex

Bộ khớp nối N-EUPEX B95
Giá thanh lý: 1,410,000 VNĐ   >> Mua Ngay >>
Số lượng thanh lý: 17 Bộ
NSX: Siemens/Flender/Germany
Mã thanh lý: Sale_N-EUPEX-B95
Thời gian nhập kho: 07/2020

Note: Giá giao tại kho, chưa VAT 10%, chưa bao gồm phí gia công lỗ trục.

Bộ khớp nối N-EUPEX B110
Giá thanh lý: 2,210,000 VNĐ   >> Mua Ngay >>
Số lượng thanh lý: 13 Bộ
NSX: Siemens/Flender/Germany
Mã thanh lý: Sale_N-EUPEX-B110
Thời gian nhập kho: 07/2020
Note: Giá giao tại kho, chưa VAT 10%, chưa bao gồm phí gia công lỗ trục.

Bộ khớp nối N-EUPEX B140
Giá thanh lý: 4,025,000 VNĐ   >> Mua Ngay >>
Số lượng thanh lý: 02 Bộ
NSX: Siemens/Flender/Germany
Mã thanh lý: Sale_N-EUPEX-B140
Thời gian nhập kho: 07/2020

Note: Giá giao tại kho, chưa VAT 10%, chưa bao gồm phí gia công lỗ trục.

Bộ khớp nối N-EUPEX B180
Giá thanh lý: 6,750,000 VNĐ   >> Mua Ngay >>
Số lượng thanh lý: 03 Bộ
NSX: Siemens/Flender/Germany
Mã thanh lý: Sale_N-EUPEX-B180
Thời gian nhập kho: 07/2020

Note: Giá giao tại kho, chưa VAT 10%, chưa bao gồm phí gia công lỗ trục.

Bộ khớp nối N-EUPEX B200
Giá thanh lý: 8,650,000 VNĐ   >> Mua Ngay >>
Số lượng thanh lý: 13 Bộ
NSX: Siemens/Flender/Germany
Mã thanh lý: Sale_N-EUPEX-B200
Thời gian nhập kho: 07/2020

Note: Giá giao tại kho, chưa VAT 10%, chưa bao gồm phí gia công lỗ trục.

Bộ khớp nối N-EUPEX B250
Giá thanh lý: 12,720,000 VNĐ   >> Mua Ngay >>
Số lượng thanh lý: 01 Bộ
NSX: Siemens/Flender/Germany
Mã thanh lý: Sale_N-EUPEX-B250
Thời gian nhập kho: 07/2020

Note: Giá giao tại kho, chưa VAT 10%, chưa bao gồm phí gia công lỗ trục.

Bộ khớp nối N-EUPEX B280
Giá thanh lý: 15,150,000 VNĐ   >> Mua Ngay >>
Số lượng thanh lý: 02 Bộ
NSX: Siemens/Flender/Germany
Mã thanh lý: Sale_N-EUPEX-B280
Thời gian nhập kho: 07/2020

Note: Giá giao tại kho, chưa VAT 10%, chưa bao gồm phí gia công lỗ trục.

Khớp nối N-EUPEX A | Flender – Germany | Xem tài liệu

Giảm chấn N-EUPEX 610, Khop noi Flender Siemens, Cao su chu H
N-EUPEX 160, Khop noi Siemens Flender, Cao su chu H
Giảm chấn N-EUPEX 610, Khop noi Flender Siemens, Cao su chu H
Khớp nối RWN 198, khop noi Flender, Flender coupling, khop noi Rupex

Bộ khớp nối N-EUPEX A225
Giá thanh lý: 14,850,000 VNĐ   >> Mua Ngay >>
Số lượng thanh lý: 01 Bộ
NSX: Siemens/Flender/Germany
Mã thanh lý: Sale_N-EUPEX-A225
Thời gian nhập kho: 07/2020

Note: Giá giao tại kho, chưa VAT 10%, chưa bao gồm phí gia công lỗ trục.

Bộ khớp nối N-EUPEX A315
Giá thanh lý: 30,840,000 VNĐ   >> Mua Ngay >>
Số lượng thanh lý: 02 Bộ
NSX: Siemens/Flender/Germany
Mã thanh lý: Sale_N-EUPEX-A315
Thời gian nhập kho: 07/2020

Note: Giá giao tại kho, chưa VAT 10%, chưa bao gồm phí gia công lỗ trục.

Bộ khớp nối Rupex RWS228 | Xem tài liệu
Giá thanh lý: 31,730,000 VNĐ   >> Mua Ngay >>
Số lượng thanh lý: 01 Bộ
NSX: Siemens/Flender/Germany
Mã thanh lý: Sale_RUPEX-RWS228
Thời gian nhập kho: 07/2020

Note: Giá giao tại kho, chưa VAT 10%, chưa bao gồm phí gia công lỗ trục.

Khớp nối Encoder EKN & DKN | Ringfeder – Germany

Giảm chấn N-EUPEX 610, Khop noi Flender Siemens, Cao su chu H
N-EUPEX 160, Khop noi Siemens Flender, Cao su chu H
Giảm chấn N-EUPEX 610, Khop noi Flender Siemens, Cao su chu H
Khớp nối RWN 198, khop noi Flender, Flender coupling, khop noi Rupex

Khớp nối EKN | Ringfeder – Germany | Xem tài liệu

Bộ Khớp nối EKN 15

Giá thanh lý: 960,000 VNĐ   >> Mua Ngay >>

Chiều dài: L=25mm, L=30mm

Số lượng thanh lý: 03 Bộ

NSX: Ringfeder/GerWah/Germany

Mã thanh lý: Sale_EKN15

Thời gian nhập kho: 07/2020

Note: Giá giao tại kho, chưa VAT 10%, chưa bao gồm phí gia công lỗ trục.

Bộ Khớp nối EKN 20

Giá thanh lý: 990,000 VNĐ   >> Mua Ngay >>

Chiều dài: L=30mm, L=36mm

Số lượng thanh lý: 02 Bộ

NSX: Ringfeder/GerWah/Germany

Mã thanh lý: Sale_EKN20

Thời gian nhập kho: 07/2020

Note: Giá giao tại kho, chưa VAT 10%, chưa bao gồm phí gia công lỗ trục.

Bộ Khớp nối EKN 45

Giá thanh lý: 1,370,000 VNĐ   >> Mua Ngay >>

Chiều dài: L=39mm, L=48mm

Số lượng thanh lý: 05 Bộ

NSX: Ringfeder/GerWah/Germany

Mã thanh lý: Sale_EKN45

Thời gian nhập kho: 07/2020

Note: Giá giao tại kho, chưa VAT 10%, chưa bao gồm phí gia công lỗ trục.

Khớp nối DKN | Ringfeder – Germany | Xem tài liệu

Bộ Khớp nối DKN 15

Giá thanh lý: 1,285,000 VNĐ   >> Mua Ngay >>

Chiều dài: L=26mm, L=30mm

Số lượng thanh lý: 02 Bộ

NSX: Ringfeder/GerWah/Germany

Mã thanh lý: Sale_NDKN15

Thời gian nhập kho: 07/2020

Note: Giá giao tại kho, chưa VAT 10%, chưa bao gồm phí gia công lỗ trục.

Bộ Khớp nối DKN 20

Giá thanh lý: 1,370,000 VNĐ   >> Mua Ngay >>

Chiều dài: L=32mm, L=38mm

Số lượng thanh lý: 03 Bộ

NSX: Ringfeder/GerWah/Germany

Mã thanh lý: Sale_DKN20

Thời gian nhập kho: 07/2020

Note: Giá giao tại kho, chưa VAT 10%, chưa bao gồm phí gia công lỗ trục.

Bộ Khớp nối DKN 45

Giá thanh lý: 2,020,000 VNĐ   >> Mua Ngay >>

Chiều dài: L=41mm, L=50mm

Số lượng thanh lý: 02 Bộ

NSX: Ringfeder/GerWah/Germany

Mã thanh lý: Sale_DKN45

Thời gian nhập kho: 07/2020

Note: Giá giao tại kho, chưa VAT 10%, chưa bao gồm phí gia công lỗ trục

Bộ Khớp nối DKN 100

Giá thanh lý: 2,520,000 VNĐ   >> Mua Ngay >>

Chiều dài: L=47mm, L=57mm

Số lượng thanh lý: 02 Bộ

NSX: Ringfeder/GerWah/Germany

Mã thanh lý: Sale_DKN100

Thời gian nhập kho: 07/2020

Note: Giá giao tại kho, chưa VAT 10%, chưa bao gồm phí gia công lỗ trục.

Khớp nối Encoder AKN & AKD | Ringfeder – Germany

Giảm chấn N-EUPEX 610, Khop noi Flender Siemens, Cao su chu H
N-EUPEX 160, Khop noi Siemens Flender, Cao su chu H
Giảm chấn N-EUPEX 610, Khop noi Flender Siemens, Cao su chu H
Khớp nối RWN 198, khop noi Flender, Flender coupling, khop noi Rupex

Khớp nối AKN | Ringfeder – Germany | Xem tài liệu

Bộ Khớp nối AKN 18

Giá thanh lý: 4,214,000 VNĐ   >> Mua Ngay >>

Số lượng thanh lý: 01 Bộ

NSX: Ringfeder/GerWah/Germany

Mã thanh lý: Sale_AKN18

Thời gian nhập kho: 07/2020

Note: Giá giao tại kho, chưa VAT 10%, chưa bao gồm phí gia công lỗ trục.

Bộ Khớp nối AKN 60

Giá thanh lý: 5,925,000 VNĐ   >> Mua Ngay >>

Số lượng thanh lý: 01 Bộ

NSX: Ringfeder/GerWah/Germany

Mã thanh lý: Sale_AKN60

Thời gian nhập kho: 07/2020

Note: Giá giao tại kho, chưa VAT 10%, chưa bao gồm phí gia công lỗ trục.

Bộ Khớp nối AKN 150

Giá thanh lý: 8,030,000 VNĐ   >> Mua Ngay >>

Số lượng thanh lý: 01 Bộ

NSX: Ringfeder/GerWah/Germany

Mã thanh lý: Sale_AKN150

Thời gian nhập kho: 07/2020

Note: Giá giao tại kho, chưa VAT 10%, chưa bao gồm phí gia công lỗ trục.

Khớp nối AKD | Ringfeder – Germany | Xem tài liệu

Bộ Khớp nối AKD 18

Giá thanh lý: 4,250,000 VNĐ   >> Mua Ngay >>

Số lượng thanh lý: 01 Bộ

NSX: Ringfeder/GerWah/Germany

Mã thanh lý: Sale_AKD18

Thời gian nhập kho: 07/2020

Note: Giá giao tại kho, chưa VAT 10%, chưa bao gồm phí gia công lỗ trục.

Bộ Khớp nối AKD 30

Giá thanh lý: 5,247,000 VNĐ   >> Mua Ngay >>

Số lượng thanh lý: 01 Bộ

NSX: Ringfeder/GerWah/Germany

Mã thanh lý: Sale_AKD30

Thời gian nhập kho: 07/2020

Note: Giá giao tại kho, chưa VAT 10%, chưa bao gồm phí gia công lỗ trục.

Bộ Khớp nối AKD 60

Giá thanh lý: 5,930,000 VNĐ   >> Mua Ngay >>

Số lượng thanh lý: 01 Bộ

NSX: Ringfeder/GerWah/Germany

Mã thanh lý: Sale_AKD60

Thời gian nhập kho: 07/2020

Note: Giá giao tại kho, chưa VAT 10%, chưa bao gồm phí gia công lỗ trục.

Bộ Khớp nối AKD 80

Giá thanh lý: 6,720,000 VNĐ   >> Mua Ngay >>

Số lượng thanh lý: 01 Bộ

NSX: Ringfeder/GerWah/Germany

Mã thanh lý: Sale_AKD80

Thời gian nhập kho: 07/2020

Note: Giá giao tại kho, chưa VAT 10%, chưa bao gồm phí gia công lỗ trục.

Bộ Khớp nối AKD 150

Giá thanh lý: 8,080,000 VNĐ   >> Mua Ngay >>

Số lượng thanh lý: 01 Bộ

NSX: Ringfeder/GerWah/Germany

Mã thanh lý: Sale_AKD150

Thời gian nhập kho: 07/2020

Note: Giá giao tại kho, chưa VAT 10%, chưa bao gồm phí gia công lỗ trục.

Bộ Khớp nối AKD 200

Giá thanh lý: 9,237,000 VNĐ   >> Mua Ngay >>

Số lượng thanh lý: 01 Bộ

NSX: Ringfeder/GerWah/Germany

Mã thanh lý: Sale_AKD200

Thời gian nhập kho: 07/2020

Note: Giá giao tại kho, chưa VAT 10%, chưa bao gồm phí gia công lỗ trục

Bộ Khớp nối AKD 300

Giá thanh lý: 11,250,000 VNĐ   >> Mua Ngay >>

Số lượng thanh lý: 01 Bộ

NSX: Ringfeder/GerWah/Germany

Mã thanh lý: Sale_AKD300

Thời gian nhập kho: 07/2020

Note: Giá giao tại kho, chưa VAT 10%, chưa bao gồm phí gia công lỗ trục.

Bộ Khớp nối AKD 500

Giá thanh lý: 13,950,000 VNĐ   >> Mua Ngay >>

Số lượng thanh lý: 01 Bộ

NSX: Ringfeder/GerWah/Germany

Mã thanh lý: Sale_AKD500

Thời gian nhập kho: 07/2020

Note: Giá giao tại kho, chưa VAT 10%, chưa bao gồm phí gia công lỗ trục.

Khớp nối Loop – HUCO Flex-P Double Loop Flexible Coupling | Xem tài liệu

Khớp nối Loop size 10 – Paguflex size 10, 08/08mm

Giá thanh lý: 4,250,000 VNĐ   >> Mua Ngay >>

Số lượng thanh lý: 10 Bộ

NSX: HUCO/EU

Mã thanh lý: Sale_LOOP-10

Thời gian nhập kho: 07/2020

Note: Giá giao tại kho, chưa VAT 10%.

xem nhiều nhất