Showing all 2 results

Khớp nối schmidt là dòng khớp nối offset tương tự khớp nối cardan, cho phép làm việc ở vị trí hai trục không đồng tâm cao, sử dụng phổ biến trong các máy cán