Showing all 4 results

Khớp nối NSX Rathi Lovejoy

Khớp nối Rathi Lovejoy sản xuất tại Ấn Độ, gồm các dòng khớp nối 3 chấu, tương tự là dòng khớp nối SW hay RSS cho phép kéo dài trục chuyên dùng cho máy bơm nước

Dark mode