Showing all 3 results

Khớp nối mềm GR

Khớp nối mềm GR là loại khớp nối có cao su giảm chấn hình hoa mai làm từ PU màu đỏ, thông số kích thước theo tiêu chuẩn, có thể lắp lẫn với khớp nối Rotex KTR

Dark mode