Showing all 2 results

Khớp nối Kasin sản xuất tại Trung Quốc, bao gồm các dạng khớp nối xích, khớp nối bu lông mặt bích, khớp nối vấu hay khớp nối răng vỏ nhựa và xích công nhiệp