Showing the single result

Khớp nối JAC hay joongang coupling bao gồm các dạng khớp nối vấu CR, khớp nối răng SSM và 1 số dạng khớp nối đĩa dùng cho Tuabin gió được sản xuất tại Hàn Quốc