Showing all 4 results

Khớp nối NSX Flender

Khớp nối Flender được sản xuất tại Đức, bao gồm khớp nối mềm N-EUPEX, khớp nối bulong Rupex và đặt biệt là khớp nối thủy lực Fludex có chức năng bảo vệ quá tải

Dark mode